Here We Go Again

Tác giả: Chưa Biết
And here we go again
With all the things you said
And not a minute spent
To think that we'd regret
So we just take it back,
These words and hold our breath
Forget the things we swore we meant
I'll write you just to let you know that I'm alright
Can't say I'm sad to see you go
Cause I'm not. (No I'm not) Well, I'm not.
And here we go again
With all the things we did
And now I'm wondering
Just who would I have been
To be the one attached
At all time to your hip?
Forget the things we swore we meant.
I'll write you just to let you know that I'm alright
Can't say I'm sad to see you go
Cause I'm not, no I'm not.
Well, I'm not. (No, I'm not, no I'm not).
I'll write you to let you know that I'm alright
Can't say I'm sad to see you go
Cause I'm not (no, I'm not)
Well, I'm not (no, I'm not)
I'm not, I'm not.
And here we go again
With all the things you said
And not a minute spent
To think that we'd regret
So we just take it back
So we just take it back
So we just take it back
So we just take it back
So we just take it back
So we just take it back
So we just take it back
So we just take it back
So we just take it back
So we just take it back
So we just take it back
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1584 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4