Homeless

Tác giả: Chưa Biết
Waiting here
For you to call me
For you to tell me
That everything's a big mistake
Waiting here
In this rainfall
Feeling so small
This dream was not suppose to break
I'm so sorry now
For the pain I caused you
Wont you please forgive
Please
But you don't love me anymore
You don't want me anymore
There's a sign on your door
No vacancy, just emptiness
Without your love
I'm homeless
In this cold
I'm walking aimless
Feeling helpless
Without a shelter from the storm
In my heart
I miss you so much
Missing your touch
And the bed that used to be so warm
I'm so sorry now
For the pain I caused you
Wont you please forgive
Please
But you don't love me anymore
You don't want me anymore
There's a sign on your door
No vacancy, just emptiness
Without your love
I'm homeless
My, My baby
I'm sorry sorry
But you don't love me anymore
You don't want me anymore
There's a sign on your door
No vacancy, just emptiness
Without your love
I'm homeless

Bài hát tương tự

  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1007 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4