I Get Around

Tác giả: Chưa Biết
I get around
I get around around the town
I'm a real cool hip
I'm making real good friends
I'm getting bugged driving up and down the same old strip
I gotta find a new place where the kids are hip
My buddies and me are getting real well known
Yes the bad boys know us and they leave us alone
I get around around the town
I'm a real cool hip
I'm making real good friends
Get around and round wa wa woo wa wa woo wah wa woo yeah
We always take my car 'cause it's never been beat and we've never missed yet with the girls we meet
None of the guys go steady 'cause it be right
To leave your best girl home on a
Saturday night
I get around round the town
I'm a real cool hip
I'm making real good friends woo woo woo woo woo woo woo woo
I get around around the town
I'm real cool hip
I'm making real
I get around around the town
I'm real cool hip
I'm making real
I get around around the town
I'm real cool hip
I'm making real
I get around
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 848 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4