I Hate Myself For Loving

Tác giả: Chưa Biết
Midnight gettin' uptight
Where are you?
You said you'd meet me now it's quarter to two
I know I'm hangin' but I'm still wantin' you
Hey Jack
It's a fact they're talkin' in town
I turn my back and you're messin' around
I'm not really jealous
Don't like lookin' like a clown
I think of you every night and day
You took my heart and you took my pride away
I hate myself for loving you
Can't break free from the things that you do
I wanna walk but
I run back to you
That's why
I hate myself for loving you

Daylight spent the night without you
But I've been dreamin' 'bout the lovin' you do
I'm over being angry 'bout the hell you put me through
Hey man bet you can treat me right
You just don't know what you was missin' last night
I wanna see you begging say forget it just for spite
I think of you every night and day
You took my heart and you took my pride away
I hate myself for loving you
Can't break free from the things that you do
I wanna walk but
I run back to you
That's why
I hate myself for loving you

I think of you every night and day
You took my heart and you took my pride away
I hate myself for loving you
Can't break free from the things that you do
I wanna walk but
I run back to you
That's why
I hate myself for loving you
I hate myself for loving you
Can't break free from the things that you do
I wanna walk but
I run back to you
That's why
I hate myself for loving you
I hate myself for loving you
I hate myself for loving you
I hate myself for loving you

Bài hát trong album

  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 2972 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4