I Miss You Like Crazy

Tác giả: Chưa Biết
I used to call you my girl
I used to call you my friend
I used to call you the love
The love that
I never had when I think of you
I don't know what to do
When will
I see you again
I miss you like crazy
Even more than words can say
I miss you like crazy
Every minute of every day
Girl I'm so down
When your love's not around
I miss you
I miss you like crazy
You are all that I want
You're alll that I need
Can't you see how I feel
Can't you see that my pain's so real
When I think of you
I don't know what to do
When will I see you again
I miss you like crazy
Even more than words can say
I miss you like crazy
Every minute of every day
Girl I'm so down
When your love's not around
I miss you
I miss you like crazy
I miss you like crazy
Even more than words can say
I miss you like crazy
Every minute of every day
Girl I'm so down
When your love's not around
I miss you
I miss you like crazy
I miss you like crazy
I miss you like crazy
I miss you like crazy
I miss you like crazy
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 4140 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4