I Want Love

Tác giả: Chưa Biết
I want love but it's impossible
A man like me so irresponsible
A man like me is dead in places
Other men feel liberated
I can't love shot full of holes
Don't feel nothing
I just feel cold
Don't feel nothing just old scars
Toughening up around my heart
But I want love just a different kind
I want love won't break me down
Won't brick me up won't fence me in
I want a love that don't mean a thing
That's the love I want
I want love
I want love on my own
After everything
I've ever learned
Me I carry too much baggage
Oh man I've seen so much traffic
But I want love just a different kind
I want love won't break me down
Won't brick me up won't fence me in
I want a love that don't mean a thing
That's the love
I want
I want love
So bring it on
I have been bruised
Don't give me love that's clean and smooth
I'm ready for the rougher stuff
No sweet romance
I've had enough ...

A man like me is dead in places
Other men feel liberated
I want love just a different kind
I want love won't break me down
Won't brick me up won't fence me in
I want a love that don't mean a thing
That's the love I want
I want love
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1760 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4