I've Gotta Get A Message To You

Tác giả: Chưa Biết
The preacher talked with me and he smiled
Said come and walk with me
Come and walk one more mile
Now for once in your life you're alone
But you ain't got a dime
There's no time for the phone
I've just gotta get a message to you
Hold on hold on
One more hour and my life will be through
Hold on hold on
I told him
I am in no hurry
But if I broke her heart
Then won't you tell her
I'm sorry
And for once in my life
I am alone
And I've gotta let her know just in time before I go
I've just gotta get a message to you
Hold on hold on
One more hour and my life will be through
Hold on hold on
Well I laughed but that didn't hurt
And it's only her love
That keeps me wearing this dirt
Now I'm crying but deep down inside
Well I did it to him
Now it's my turn to die
I've just gotta get a message to you
Hold on hold on
One more hour and my life will be through
Hold on hold on
I've just gotta get a message to you
Hold on hold on
One more hour and my life will be through
Hold on hold on
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Người sửa: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 942 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4