If This Is It

Tác giả: Chưa Biết
I've been phoning
At night and morning
I heard you say
Tell him
I'm not home
Now your confessing but I'm still guessing
I've been a fool for so so long
Girl don't lie just to save my feelings
Girl don't cry and tell me nothing's wrong
Girl don't try to make up phony reasons
I've gotta leave than never believe
If this is it
Please let me know
If this ain't love you'd better let me go
If this is it
I found another love
If this ain't love you better just say so
You've been thinking
And i've been drinking
We both know that it's just not right
Now you're pretending
That it's not ending
You'll say anything to avoid a fight
Girl don't lie
And tell me that you need me
Girl don't cry
And tell me nothing's wrong
I'll be alright
On one way or another
So let me go or make me wanna say
If this is it
Please let me know
If this ain't love you better let me go
If this is it
I found another love
If this ain't love you better just say so

If this is it please let me know
If this ain't love you better let me go
If this is it
I found another love
If this ain't love you better just say so
If this is it please let me know
If this ain't love you better let me go
If this is it
I found another love
If this ain't love you better just say so
If this is it please let me know
If this ain't love you better let me go
If this is it
I found another love
If this ain't love you better just say so
If this is it please let me know
If this ain't love you better let me go
If this is it
I found another love
If this ain't love you better just say so
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 884 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4