Đường Dương Cầm

Tác giả: Ngô Tự Lập

Ca sỹ thể hiện: Mai Trang

Chiều se sẽ sương. Vườn se sẽ hương. Nhà se sẽ khuất. Đường se sẽ quạnh. Trời se sẽ lạnh. Hồ se sẽ mờ. Đời se sẽ gió. Người se sẽ buồn. Chiều se sẽ mưa. Cành se sẽ thưa. Ngày se sẽ tắt. Đàn se sẽ lặng. Lời se sẽ.