Jeanifer eccles

Tác giả: Chưa Biết
White chalk written on the red brick our love told in a heart
It's there drawn in the playground love kiss hate or adore
I love Jennifer
Eccleses
I know that she loves me
I love Jennifer
Eccleses
I know that she loves me
La la la la la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la la la la
I used to carry her satchels she used to walk by my side
But when we got to her doorstep her dad wouldn't let me inside
One Monday morning found out I'd made the grade
La la la la la la la la la la la la la La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
One Monday morning found out I'd made the grade
Started me thinking
Have she done the same?
I hope jenifer
Eccleses is going to follow me there our love is bound to continue love kiss hate or adore
I love Jenifer
Eccleses
I know that she loves me
I love Jennifer
Eccleses
I know that she loves me
La la la la la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la la la la
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 6353 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4