La Bomba

Tác giả: Chưa Biết
LA BOMBA (SENSUAL)
UN MOVIMIENTO SENSUAL (SENSUAL)
UN MOVIMIENTO MUY SEXY (SEXY)
UN MOVIMIENTO MUY SEXY (SEXY)
Y AQUÍ VIENE EL AFRICANO CON EL BAILE
QUE ES UNA (BOMBA)
PARA BAILAR ESTO ES UNA (BOMBA)
PARA GOZAR ESTO ES UNA (BOMBA)
PARA MENEAR ESTO ES UNA (BOMBA)
Y LAS MUJERES LO BAILAN ASÍ,
ASÍ, ASÍ, ASÍ
TODO EL MUNDO
UNA MANO EN LA CABEZA
UNA MANO EN LA CABEZA
UN MOVIMIENTO SEXY
UN MOVIMIENTO SEXY
UNA MANO EN LA CINTURA
UNA MANO EN LA CINTURA
UN MOVIMIENTO SEXY
UN MOVIMIENTO SEXY
Y AHORA EMPIEZO A MENEAR
SUAVECITO PARA ABAJO
PARA ABAJO, PARA ABAJO
SUAVECITO PARA ARRIBA
PARA ARRIBA, PARA ARRIBA
SUAVECITO PARA ABAJO
PARA ABAJO, PARA ABAJO
SUAVECITO PARA ARRIBA
PARA ARRIBA, PARA ARRIBA
BOMBA (SENSUAL)
UN MOVIMIENTO SENSUAL (SENSUAL)
UN MOVIMIENTO MUY SEXY (SEXY)
UN MOVIMIENTO MUY SEXY (SEXY)
Y AQUÍ VIENE EL AFRICANO CON EL BAILE
QUE ES UNA (BOMBA)
PARA BAILAR ESTO ES UNA (BOMBA)
PARA GOZAR ESTO ES UNA (BOMBA)
TODAS LAS MUJERES LO BAILAN (BOMBA)
TODAS LOS HOMBRES LO BAILAN (BOMBA)
TODAS LAS RADIOS LO PONEN (BOMBA)
LAS DISCOTECAS LO PONEN (BOMBA)
TODA LA GENTE LO BAILA (BOMBA)
Y LAS MUJERES LO BAILAN ASÍ
ASÍ, ASÍ, ASÍ
TODO EL MUNDO
UNA MANO EN LA CABEZA
UNA MANO EN LA CABEZA
UN MOVIMIENTO SEXY
UN MOVIMIENTO SEXY
UNA MANO EN LA CINTURA
UNA MANO EN LA CINTURA
UN MOVIMIENTO SEXY
UN MOVIMIENTO SEXY
Y AHORA EMPIEZO A MENEAR
SUAVECITO PARA ABAJO
PARA ABAJO, PARA ABAJO
SUAVECITO PARA ARRIBA
PARA ARRIBA, PARA ARRIBA
SUAVECITO PARA ABAJO
PARA ABAJO, PARA ABAJO
SUAVECITO PARA ARRIBA
PARA ARRIBA, PARA ARRIBA (SENSUAL)
UN MOVIMIENTO SENSUAL (SENSUAL)
UN MOVIMIENTO MUY SEXY (SEXY)
UN MOVIMIENTO MUY SEXY (SEXY)
Y AQUÍ VIENE EL AFRICANO CON EL BAILE
QUE ES UNA (BOMBA)
PARA BAILAR ESTO ES UNA (BOMBA)
PARA GOZAR ESTO ES UNA (BOMBA)
TODAS LAS MUJERES LO BAILAN (BOMBA)
TODAS LOS HOMBRES LO BAILAN (BOMBA)
TODAS LAS RADIOS LO PONEN (BOMBA)
LAS DISCOTECAS LO PONEN (BOMBA)
TODA LA GENTE LO BAILA (BOMBA)
PERO ESTE CUENTO SE ACABA
ACABA, ACABA ACABA, ACABA, ACÁBALO
Y ACABA, ACABA, ACABA, ACABA, ACÁBALO
Y ACABA, ACABA, ACABA, ACABA, ACÁBALO
Y ACABA, ACABA, ACABA, ACABA, ACÁBALO

Bài hát tương tự

  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1057 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4