Let It Snow

Tác giả: Christmas Carols
"Oh the weather outside is frightful
But the fire is so delightful
And since we've no place to go
Let It Snow!
Let It Snow!
Let It Snow!
It doesn't show signs of stopping
I've bought some card for talking
The lights are turned way down low
Let It Snow!
Let It Snow!
Let It Snow!
When we finally kiss goodnight
How I'll hate going out in the storm!
But if you'll really hold me tight
All the way home
I'll be warm
The fire is slowly dying
And my dear we're still goodbying
But as long as you love me so
Let It Snow!
Let It Snow!
Let It Snow!

Let It Snow!
Let It Snow!
Let It Snow!
Let It Snow!
Let It Snow!
Let It Snow!
When we finally kiss goodnight
How I'll hate going out in the storm!
But if you'll really hold me tight
All the way home
I'll be warm
Oh the fire is slowly dying
And my dear we're still good bying
But as long as you love me so
Let It Snow!
Let It Snow!
Let It Snow!
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 954 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4