Let's Get Loud

Tác giả: Chưa Biết
Let's get loud, let's get loud
Turn the music up, let's do it
Come on people
Let's get loud
Let's get loud
Turn the music up to hear that sound
Let's get loud, let's get loud
Ain't nobody gotta tell ya
What you gotta do
If you wanna live your life
Live it all the way and don't you waste it
Every feelin' every beat
Can be so very sweet you gotta taste it
You gotta do it, you gotta do it your way
You gotta prove it
You gotta mean what you say
You gotta do it, you gotta do it your way
You gotta prove it
You gotta mean what you say
Life's a party, make it hot
Dance don't ever stop whatever rhythm
Every minute, every day
Take them all the way you gotta live 'em
You gotta do it, you gotta do it your way
You gotta prove it
You gotta mean what you say
You gotta do it, you gotta do it your way
You gotta prove it
You gotta mean what you say
Let's get loud, let's get loud
Turn the music up to hear that sound
Let's get loud
Let's get loud
Ain't nobody gotta tell ya
What you gotta do
Oh no...

Let's get loud
Let's get loud
Let's get loud
Hahhh....
Hey hey hey hey
Hey hey hey hey
Hey hey hey hey
Hey hey hey hey
Hey hey hey hey
Hey hey hey hey
Life is meant to be big fun
You're not hurtin' anyone
Nobody loses
Let the music make you free
Be what you wanna be
Make no excuses
You gotta do it, you gotta do it your way
You gotta prove it
You gotta mean what you say
You gotta do it, you gotta do it your way
You gotta prove it
You gotta mean what you say
Let's get loud, let's get loud
Turn the music up to hear that sound
Let's get loud
Let's get loud
Ain't nobody gotta tell ya
What you gotta do
Hey hey
Hey hey
Hey hey

Let's get loud
Let's get loud
Let's get loud
Let's get loud
Let's get loud, let's get loud
Turn the music up to hear that sound
Let's get loud
Let's get loud
Ain't nobody gotta tell ya
What you gotta do

Bài hát tương tự

  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 2468 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4