Love Gets Me Everytime

Tác giả: Chưa Biết
Life was goin' great
Love was gonna have to wait
Was in no hurry had no worries
Stayin' single was the plan
Didn't need a steady man
I had it covered, 'til I discovered
That love gets me every time
My heart changed my mind
I gol' darn gone and done it
Gone and done it
Guess I fell in love
Must've been the way he walked
Or his sweet, sweet talk
I guess
I gol' darn gone and done it

I was quite content
Just apayin' my own rent
It was my place,
I needed my space
I was free to shop around
In no rush to settle down
I had it covered, 'til I discovered
That love gets me every time
My heart changed my mind
I gol' darn gone and done it
Gone and done it
Guess I fell in love
Must've been the way he walked
Or his sweet, sweet talk
I guess I gol' darn gone and done it

That love gets me every time
My heart changed my mind
I gol' darn gone and done it
Gone and done it
Guess I fell in love
Must've been the way he walked
Or his sweet, sweet talk
It's in the way he calls my
I know
I'll never be the same
Gone and done it
That love gets me every time
My heart changed my mind
I gol' darn gone and done it
Though I had it covered
Life was going great
Well I gol' darn gone and done it
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1196 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4