Mickey

Tác giả: Witched
Oh Mickey you're so fine
You're so fine you blow my mind hey Mickey
Hey Mickey
Oh Mickey you're so fine
You're so fine you blow my mind hey Mickey
Oh Mickey you're so fine
You're so fine you blow my mind hey Mickey hey Mickey

You been around all night
And that's a little long
You think you got it right
But I think you got it wrong
Oh can't you say Goodnight
So you can take me home Mickey
Cuz when you say you will it always mean you won't
You're giving me the chills
Baby please baby don't
Every night you spend
The evening all alone Mickey
Oh Mickey what a pity you don't understand
You take me by the heart
When you take me by the hand
Oh Mickey you're so silly
Can't you understand it's guys like you Mickey
Oh whatcha doin'
Mickey doin' Mickey
Don't break my heart Mickey
Hey Mickey
Now when you take me out at night
Everyone's gonna know
Every time you move you know
You're puttin' on a show
There's something you could use
So don't say no Mickey
So come on and give it to me any way you can any way you want it
Cuz I'll treat you like a man
Oh please baby please
Don't leave me in a jam Mickey
Oh Mickey what a pity you don't understand
You take me by the heart when you take me by the hand
Oh Mickey you're so silly
Can't you understand it's guys like you Mickey
Oh whatcha doin'
Mickey doin' Mickey
Don't break my heart Mickey oh Mickey you're so fine
You're so fine you blow my mind hey Mickey
Hey Mickey
Oh Mickey you're so fine
You're so fine you blow my mind hey Mickey
Hey Mickey
Oh Mickey you're so fine
You're so fine you blow my mind hey Mickey
Oh Mickey what a pity you don't understand
You take me by the heart when you take me by the hand
Oh Mickey you're so silly
Can't you understand it's guys like you
Mickey
Oh whatcha doin'
Mickey doin' Mickey
Don't break my heart Mickey oh Mickey what a pity you don't understand
You take me by the heart when you take me by the hand
Oh Mickey you're so silly
Can't you understand it's guys like you Mickey
Oh whatcha doin'
Mickey doin' Mickey
Don't break my heart Mickey oh Mickey what a pity you don't understand
You take me by the heart when you take me by the hand
Oh Mickey you're so silly
Can't you understand it's guys like you
Mickey
Oh whatcha doin'
Mickey doin' Mickey
Don't break my heart Mickey oh Mickey what a pity you don't understand
You take me by the heart when you take me by the hand
Oh Mickey you're so silly
Can't you understand

Bài hát trong album

  • Nghe nhạc

Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Người sửa: PPI_NZB
Bài này đã được xem 2503 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4