Mobile

Tác giả: Chưa Biết
Went back home again
This sucks gotta pack up and leave again
Say goodbye to all my friends
Can't say when I'll be there again
It's time now to turn around
Turn my back on everything
Turn my back on everything...
Everything's changing when I turn around
All out of my control, I'm a mobile
Everything's changing when I turn around
All out of my control, I'm a mobile
Start back at this life
Stretch myself back into the vibe
I'm waking up to say I've tried
Instead of waking up to another T.V. Guide
It's time now to turn around
Turn and walk on this crazy ground
Oh, oh
Everything's changing when I turn around
All out of my control, I'm a mobile
Everything's changing Out of what I know everywhere I go, I'm a mobile
I'm a mobile
Hanging from the ceiling
Life's a mobile
Spinning 'round with mixed feelings
Crazy and wild
Sometimes I wanna scream out loud...
Everything's changing
Everywhere I go
Out of my control...
Everything's changing
Everywhere I go
Out of what I know
Yeah, yeah, yeah
La, la, la, la, la, la, la la la
La, la, la, la, la, la, la la la
La, la, la, la, la, la, la la la
La, la, la, la, la, la
Everything's changing
When I turn around
All out of my control, I'm a mobile
Everything's changing
Out of what I know
Everywhere I go, I'm a mobile
Everywhere I go, I'm a mobile
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 2637 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4