Moonlight Shadow

Tác giả: Chưa Biết
THE LAST THAT EVER
SHE SAW HIM,
CARRIED AWAY BY A MOONLIGHT SHADOW.
HE PASSED ON
WORRIED AND WARNING,
CARRIED AWAY BY A MOONLIGHT SHADOW.
LOST IN A RIVER
THAT SATURDAY NIGHT,
FAR AWAY ON THE OTHER SIDE.
HE WAS CAUGHT IN THE MIDDLE
OF A DESPERATE FIGHT
AND SHE COULDN'T FIND
HOW TO PUSH THROUGH.
THE TREES THAT WHISPER
IN THE EVENING,
CARRIED AWAY BY A MOONLIGHT SHADOW.
SING A SONG
OF SORROW AND GRIEVING,
CARRIED AWAY BY A MOONLIGHT SHADOW.
ALL SHE SAW WAS A SILHOUETTE
OF A GUN,
FAR AWAY ON THE OTHER SIDE.
HE WAS SHOT SIX TIMES
BY A MAN ON THE RUN
AND SHE COULDN'T FIND
HOW TO PUSH THROUGH.
I STAY, I PRAY
SEE YOU IN HEAVEN FAR AWAY.
I STAY, I PRAY
SEE YOU IN HEAVEN ONE DAY.
FOUR A.M. IN THE MORNING,
CARRIED AWAY BY A MOONLIGHT SHADOW.
I WATCHED YOUR VISION FORMING,
CARRIED AWAY BY A MOONLIGHT SHADOW.
STARS MOVE SLOWLY IN A SILVERY NIGHT,
FAR AWAY ON THE OTHER SIDE.
WILL YOU COME
TO TALK TO ME THIS NIGHT,
BUT SHE COULDN'T FIND
HOW TO PUSH THROUGH.
I STAY, I PRAY
SEE YOU IN HEAVEN FAR AWAY.
I STAY, I PRAY
SEE YOU IN HEAVEN ONE DAY.
FAR AWAY ON THE OTHER SIDE.
CAUGHT IN THE MIDDLE
OF A HUNDRED AND FIVE.
THE NIGHT WAS HEAVY
AND THE AIR WAS ALIVE,
BUT SHE COULDN'T FIND
HOW TO PUSH THROUGH.
CARRIED AWAY BY A MOONLIGHT SHADOW.
CARRIED AWAY BY A MOONLIGHT SHADOW.
FAR AWAY ON THE OTHER SIDE.
BUT SHE COULDN'T FIND
HOW TO PUSH THROUGH.
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1700 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4