More Than You'll Ever Know

Tác giả: Michael Ruff
Take my hand
We'll walk a while we'll talk a while
Feel my love always there beside you
Be the one
I know you'll tell me everything
You are the one
I cherish more than anything
I love you more than you'll ever know
I love you more than you'll ever see
More than my heart could ever show
I love you more than you'll ever know

Think of me
And know that
I'll believe in you
There'll always be this precious time together
With every tear
A love so strong no words could ever say
A love to last forever
I love you more than you'll ever know
I love you more than you'll ever see
More than my heart could ever show
I love you more than you'll ever know

Take my hand
We'll walk awhile we'll talk awhile
Feel my love always there beside you
Be the one
I know you'll tell me everything
You are the one
I cherish more than anything
I love you more than you'll ever know
I love you more than you'll ever see
More than my heart could ever show
I love you more than you'll ever know
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 2488 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4