My Uncle John From Jamaica

Tác giả: Chưa Biết
Na na na na na na na hey hey hey, na na na na na na na hey hey hey. 8 o'clock get up get outta bed,
I feel like a truck ran over my head, another day of stress and sorrow.
Skip breakfast 'cause I gotta go, ain't got no time to take it slow and I will do my hair tomorrow.
I can't take it no more, oh no no no, is this what I'm living for?
But my uncle John from Jamaica keeps on calling every day: "Just buy a ticket and take a summer holi, holiday".
My uncle John from Jamaica keeps on calling every day: "Just buy a ticket and take a summer holi, holiday".
Na na na na na na na hey hey hey, na na na na na na na hey hey hey. 6 o'clock my job is still not done, the life I'm living ain't no fun, too many days of stress and sorrow.
My boss just won't give me a break and this is more than
I can take, think I will quit this job tomorrow.
I can't take it no more, oh no no no, is this what
I'm living for?
But my uncle John from Jamaica keeps on calling every day: "Just buy a ticket and take a summer holi, holiday".
My uncle John from Jamaica keeps on calling every day: "Just buy a ticket and take a summer holi, holiday".
Na na na na na na na hey hey hey, na na na na na na na hey hey hey.
Na na na na na na na hey hey hey, na na na na na na na hey hey hey.
I need a holi, holiday, you need a holi, holiday, we need a holi, holiday, everybody needs a holi, holiday.

But my uncle John from
Jamaica keeps on calling every day: "Just buy a ticket and take a summer holi, holiday".
My uncle John from Jamaica keeps on calling every day: "Just buy a ticket and take a summer holi, holiday".
But my uncle John from Jamaica keeps on calling every day: "Just buy a ticket and take a summer holi, holiday".
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1274 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4