Never Gonna Give You Up

Tác giả: Chưa Biết
We're no strangers to love
You know the rules and so do I
A full commitment's what I'm thinking of
You wouldn't get this from any other guy
I just wanna tell you how I'm feeling
Gotta make you understand
Never gonna give you up
Never gonna let you down
Never gonna run around
And desert you
Never gonna make you cry
Never gonna say goodbye
Never gonna tell a lie
And hurt you
We've known each other for so long
You're heart's been aching
But you're too shy to say it
Inside we both know what's been going on
We know the game and we're gonna play it
And if you ask me how I'm feeling
Don't tell me you're too pround to see
Never gonna give you up
Never gonna let you down
Never gonna run around
And desert you
Never gonna make you cry
Never gonna say goodbye
Never gonna tell a lie
And hurt you
Never gonna give you up
Never gonna let you down
Never gonna run around
And desert you
Never gonna make you cry
Never gonna say goodbye
Never gonna tell a lie
And hurt you

We've known each other for so long you're heart's been aching
But you're too shy to say it
Inside we both know what's been going on
We know the game and we're gonna play it
I just wanna tell you how I'm feeling
Gotta make you understand
Never gonna give you up
Never gonna let you down
Never gonna run around
And desert you
Never gonna make you cry
Never gonna say goodbye
Never gonna tell a lie
And hurt you
Give you up
Never gonna let you down
Never gonna run around
And desert you
Never gonna make you cry
Never gonna say goodbye
Never gonna tell a lie
And hurt you
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1134 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4