New York, New York

Tác giả: Brave Combo
Start spreading the news
I'm living today
I want to be a part of it
New York New York
These vagabond shoes are longing to stray
Right through the very heart of it
New York New York
I want to wake up in a city that never sleeps
And find my king of the hill top of the heap
This little town blues are melting away
I'll make a brand new start of it
In old New York
If I can make it there
I'll make it anywhere
It's up to you
New York New York
New York New York
I want to wake up in a city that never sleeps
And find I'm still number one
Top of the list
King of the hill
King number one
This little town blues are melting away
I'm gonna make a brand new start of it
In old New York
And if I can make it there
I'm gonna make it anywhere
It's up to you
New York New York
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 761 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4