Nắng Từ Đâu Gọi Bình Minh

Tác giả: Nhạc Miên Du Đà Lạt, thơ Kiều Mộng Hà

Ca sỹ thể hiện: Mai Hậu

Trăng từ đâu. Đứng soi nghiêng. Ai cho ta. Cái ưu phiền buộc dây. Mây từ đâu. Lững lờ bay. Với tay nhặt vội. Mộng trầy buốt đau. Giò từ đâu, gió từ đâu. Gió từ đâu. Gió nhẹ rì rào. Ôi chao! Mình lại mất.

Tôi Ngồi Hóa Đá Thành Thơ

Tác giả: Nhạc Miên Du Đà Lạt, thơ Kiều Mộng Hà

Ca sỹ thể hiện: Quỳnh Lan

Tôi ngồi hoá đá thành mây, trả anh ngày tháng. Anh xây mộng đầu. Tôi ngồi hoá đá thành sao. Trả anh hẹn ước. Chung nhau đường dài. Tôi ngồi hoá đá lệ cay. Trả anh buổi tối. Trao nhau nụ hồng! Bây giờ tình đã một.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Kiều Mộng Hà (thơ)