Nutbush City Limits

Tác giả: Chưa Biết
A CHURCH HOUSE GIN HOUSE
A SCHOOL HOUSE OUTHOUSE
ON HIGHWAY NUMBER NINETEEN
THE PEOPLE KEEP THE CITY CLEAN
THEY CALL IT NUTBUSH, OH NUTBUSH
THEY CALL IT NUTBUSH CITY LIMITS
TWENTY- FIVE FOR SPEED LIMIT
MOTORCYCLE NOT ALLOWED IN IT
YOU GO TO STORE ON FRIDAY
YOU GO TO CHURCH ON SUNDAY
THEY CALL IT NUTBUSH, OH NUTBUSH
THEY CALL IT NUTBUSH CITY LIMITS
YOU GO TO THE FIELDS ON WEEKDAYS
AND HAVE A PICNIC ON LABOR DAY
YOU GO TO TOWN ON SATURDAY
AND GO TO CHURCH EVERY SUNDAY
THEY CALL IT NUTBUSH, OH NUTBUSH
THEY CALL IT NUTBUSH CITY LIMITS
NO WHISKEY FOR SALE
IF YOU GET DRUNK NO BAIL
SALT PORK AND MOLASSES
IS ALL YOU GET IN JAIL
THEY CALL IT NUTBUSH, OH NUTBUSH
THEY CALL IT NUTBUSH CITY
THEY CALL IT NUTBUSH CITY LIMITS
A LITTLE OLD TOWN IN TENNESSEE
A QUIET LITTLE COMMUNITY
A ONE- HORSE TOWN
YOU HAVE TO WATCH WHAT YOURE PUTTING DOWN
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 831 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4