Ola Blue Jeans

Tác giả: Chưa Biết
You walk away from me tonight
Not knowing the real me cause you believe in all the hype
I just took down the magazine
Take away the glamour
The world let it show
And forget everything you know
Take away the mirrors, the limos, the lights cause I don't wanna dress up tonight
I'm gonna put on my old blue jeans
I'm gonna walk outta here into the street
Would you put up resistance
Would it make a difference
Would you know the real me
Me and my old blue jeans
You think I'm unnaproachable
Bet I don't feel enough
Should read a book cover to cover
And not be so quick to judge
Take away the glamor, the make up, the clothes
And forget everything you know
Take away the ego, the trick of the light cause I don't wanna dress up tonight
I'm gonna put on my old blue jeans
I'm gonna walk outta here into the street
Would you put up resistance
Would it make a difference
Would you know the real me
Me and my old blue jeans
I'm gonna put on my old blue jeans
I'm gonna walk outta here into the street
Would you put up resistance
Would it make a difference
Would you know the real me
Me and my old blue jeans
I wanna show you what you get
I'm gonna put on my old blue jeans
I'm gonna walk outta here into the street
Would you put up resistance
Would it make a difference
Would you know the real me
I'm gonna put on my old blue jeans
I'm gonna walk out of here into the street
Would you put up resistance
Would it make a difference
Would you know the real me
Me and my old blue jeans
I'm gonna put on my old blue jeans
I'm gonna walk outta here into the street
Would you put up resistance
Would it make a difference
Would you know the real me
Me and my old blue jeans
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1210 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4