Rain And Tears

Tác giả: Diana Ross
Rain and tears are the same
But in the sun you've got to play the game
When you cry in winter time you can pretend it's nothing but the rain
Rain and tears are the same
But in the sun you've got to play the game
When you cry in winter time you can pretend it's nothing but the rain
How many times
I've seen
Tear's coming from your blue eyes
Rain and tears are the same
But in the sun you've got to play the game

Give me a mood of love
I need a mood of love
Rain and tears in the sun
For in your heart you feel the rainbow waves
Rain and tears both are shone
For in my heart the love will be the sun
Rain and tears are the same
Rain in the sun you've got to play the game
Rain and tears in the sun
For in your heart you feel the rainbow waves
Rain and tears both are shone
For in my heart the love will be the sun
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 2892 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4