Real Love

Tác giả: Stansfield Lisa
All my little plans and schemes
Lost like some forgotten dreams
Seems that all
I really was doing
Was waiting for you
Just like little girls and boys
Playing with their littles toys
Seems like all they really were doing
Was waiting for love
Don't need to be alone
No need to be alone
It's real love
It's real
Yes it's real love it's real
It's real love it's real
Yes it's real love it's real
From this moment on
I know
Exactly where my life will go
Seems that all
I really was doing
Was waiting for love
Don't need to be afraid
No need to be afraid
It's real love
It's real
Yes it's real love it's real
It's real love it's real
Yes it's real love it's real

Thought I'd been in love before
But in my heart
I wanted more
Seems like all
I really were doing
Was waiting for you
Don't need to be alone
Don't need to be alone
It's real love
It's real
Yes it's real love it's real
It's real love
It's real
Yes It's real love
It's real
It's real love
It's real
Yes It's real love
It's real
It's real love
It's real
Yes It's real love
It's real
It's real love
It's real
Yes It's real love
It's real
It's real love
It's real
Yes It's real love
It's real
It's real love
It's real
Yes It's real love
It's real
It's real love
It's real
Yes It's real love
It's real
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1911 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4