Tình Thoáng Mây

Tác giả: Nhạc Đoàn Lan Hương, thơ Nguyễn Minh Khôi

Ca sỹ thể hiện: Lê Kim Nhung

Mây bay qua bầu trời. Một lần rồi quên lãng. Em bay qua đời tôi. Một lần rồi mênh mang. Chim bay qua bầu trời. Một lần còn in bóng. Em bay qua đời tôi. Một lần rồi như không. Một lần rồi mãi nhớ. Tiếng dương cầm.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Minh Khôi (thơ)