Run Rabbit Run

Tác giả: Chưa Biết
I saw a fox by the rabbit hole
You saw a prince from a fairy tale
He promised that he’d watch over you
Turned out to be the fox we all knew
If i've got to be true, what chance did you stand.
Tall guy, tall tailed, get out while you can.
Run rabbit run, as fast as you can.
Don’t look back.
Run rabbit run, as fast as you can.
Don’t look back.
He’d dance to your beat, and steal your heart
And smile with those teeth and tear you apart.
High on those heels, dance like a brook??
The way you survive, till there’s nothing left
Run rabbit run, as fast as you can.
Don’t look back.
Run rabbit run, as fast as you can.
Don’t look back.
Ahhh
Run rabbit run, as fast as you can.
Don’t look back.
Don’t look back.
Don’t look back.
Don’t look back.
Don’t look back.
Don’t look back.
Run rabbit run, as fast as you can.
Don’t look back.
Run rabbit run, as fast as you can.
Don’t look back.
Run rabbit run, as fast as you can.
Don’t look back.
Don’t look back.
Don’t look back.
Don’t look back.
Don’t look back.
Don’t look back.
Don’t look back.
Don’t look back.
Don’t look back.
Don’t look back.
Don’t look
Don’t Look,
Don’t look back.
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1451 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4