Bạc Tình

Tác giả: Nhật Đăng Khoa

Ca sỹ thể hiện: Khánh Hoàng; Ngọc Sơn; Ngọc Hải; Hà Phương; Trọng Phúc

Thời gian như bóng mây. Niềm đau còn hằn đầy. Cơn mê vùi năm tháng nghê cuồng dâng. Đêm ray rứt hồn đau. Thênh thang bước hoang sầu. Cụng đầu ngùi thương vết in sâu. Hồn rơi giữa cõi tan. Còn đâu chuyện hẹn hò. Bâng.

Bạc Tình

Tác giả: Nhật Đăng Khoa

Ca sỹ thể hiện: Đàm Vĩnh Hưng

Bạc Tình Không Biết. Vội vàng làm chi trách nhau bạc tình. Vội vàng làm chi xót xa không đành. Giờ còn mình ta lắng nghe duyên đầu ..ôi tái tê. Vội vàng làm chi trách nhau phủ phàng. Chỉ một lần yêu mắt môi hoen màu. Một.

Tiễn Em Theo Chồng

Tác giả: Nhật Đăng Khoa

Ca sỹ thể hiện: Trường Vũ; Mạnh Quỳnh

Thôi mình chia tay nói chi câu nói biệt ly. Lỡ mai mình xa chắc không bao giờ còn nhìn nhau nữa. Em về phương ấy mỗi bước đưa buồn giăng theo. Những khi trời mưa có nhớ đến anh không. Ngày nào đưa đón. Em về nơi xa.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nhật Đăng Khoa