Saturday Night

Tác giả: Chưa Biết
S-A-T-U-R-D-A-Y
NIGHT
S-A-T-U-R-D-A-Y
NIGHT
S-A-T-U-R-D-A-Y
NIGHT
S-A-T-U-R-D-A-Y
NIGHT
OH KEEP ON DANCIN'
TO THE ROCK AND ROLL
ON SATURDAY NIGHT
SATURDAY NIGHT
DANCIN' TO THE RHYTHM
IN OUR HEART AND SOUL
ON SATURDAY NIGHT
SATURDAY NIGHT
I-AY AY AY
I JUST CAN'T WAIT
I-AY AY AY
I GOT A DATE
AT THE GOOD OL'
ROCK AND ROLL
CLUB SHOW
I GOTTA GO
SATURDAY NIGHT
SATURDAY NIGHT
GONNA ROCK IT UP
ROLL IT UP
DO IT ALL
HAVE A BALL
SATURDAY NIGHT
SATURDAY NIGHT
SATURDAY NIGHT
SATURDAY NIGHT
SATURDAY NIGHT
S-A-T-U-R-D-A-Y
NIGHT
S-A-T-U-R-D-A-Y
NIGHT
S-A-T-U-R-D-A-Y
NIGHT
S-A-T-U-R-D-A-Y
NIGHT
I WANNA DANCE
WITH MY BABY TILL
THE NIGHT IS THROUGH
ON SATURDAY NIGHT
SATURDAY NIGHT
TELL HER ALL
THE LITTLE THINGS
I'M GONNA DO
ON SATURDAY NIGHT
SATURDAY NIGHT
I-AY AY AY
I LOVE HER SO
I-AY AY
I'M GONNA
LET HER KNOW
AT THE GOOD OL'
ROCK AND ROLL
CLUB SHOW
I GOTTA GO
SATURDAY NIGHT
SATURDAY NIGHT
GONNA ROCK IT UP
ROLL IT UP
DO IT ALL
HAVE A BALL
SATURDAY NIGHT
SATURDAY NIGHT
SATURDAY NIGHT
SATURDAY NIGHT
SATURDAY NIGHT
S-A-T-U-R-D-A-Y
NIGHT
S-A-T-U-R-D-A-Y
NIGHT
S-A-T-U-R-D-A-Y
NIGHT
S-A-T-U-R-D-A-Y
NIGHT
S-A-T-U-R-D-A-Y
NIGHT
S-A-T-U-R-D-A-Y
NIGHT
SATURDAY NIGHT
SATURDAY NIGHT
SATURDAY NIGHT
SATURDAY NIGHT
SATURDAY NIGHT
SATURDAY NIGHT
SATURDAY NIGHT
SATURDAY NIGHT
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 811 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4