Seasons Of Love

Tác giả: Broadway Actors
Five hundred twenty five thousand
Six hundred minutes
Five hundred twenty five thousand
Six hundred moments
Five hundred twenty five thousand
Six hundred minutes
How do you measure measure a year?
In daylights in sunsets
In midnights in cups of coffee
In inches in miles
In laughter in strife
In Five hundred twentyfive thousand
Six hundred minutes
How do you measure a year in the life?
How about love?
How about love?
How about love?
Measure in love
Seasons of love
Seasons of love
Measure measure your life in love measure measure you life in love
Five hundred twenty five thousand
Six hundred minutes
Five hundred twenty five thousand
Journeys to plan
Five hundred twenty five thousand
Six hundred minutes
How do you measure the life
Of a woman or a man?
In truths that she learned
Or times that he cried
In bridges he burned
Or the way that she died
It's time now to sing out
Tho' the story never ends
Let's celebrate
Remember a year in the life of friends
Remember the love
Remember the love
Remember the love
Measure in love
Remember the love
Remember the love
Measure in love
Measure measure your life in love
Seasons of love
Seasons of love
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1052 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4