Ngọc Trong Đá

Tác giả: Nguyễn Văn Hiên & Nguyễn Đông Thức

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

Khi em tìm thấy cuộc đời ... là lúc qua cơn muộn phiền. Khi em tìm thấy tình yêu ... là lúc chân quen cỏ dại. Như là .. ngọc trong đá vững vàng giữa phong ba. Gọi nắng lên gọi gió lên gọi trái tim em bước vào đời. Là.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Đông Thức