Lên Đồi Chiều Xuân Xưa

Tác giả: Nhạc Nguyễn Văn Hiên, thơ Vũ Ngọc Giao

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

Theo em lên đồi chiều xưa. Mở lòng lắng nghe em hát. Trên đầu trời xanh bát ngát. Dưới chân cỏ mượt như nhung. Theo em lên đồi chiều xưa. Mở lòng lắng nghe em hát. Đồi chiều bỗng dưng nhòa nhạt. Gui-ta mấy sợi buông.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Vũ Ngọc Giao (thơ)