She's So Cold

Tác giả: Chưa Biết
I'M SO HOT FOR HER
I'M SO HOT FOR HER
I'M SO HOT FOR HER
AND SHE'S SO COLD
I'M SO HOT FOR HER
I'M ON FIRE FOR HER
I'M SO HOT FOR HER
AND SHE'S SO COLD
I'M THE BURNIN' BUSH
I'M THE BURNIN' FIRE
I'M THE
BLEEDIN' VOLCANO
WELL I'M
SO HOT FOR HER
I'M SO HOT FOR HER
I'M SO HOT FOR HER
AND SHE'S SO COLD
YES I'VE TRIED
REWIRIN' HER
TRIED REFIRIN' HER
I THINK HER ENGINE IS
PERMANENTLY STALLED
SHE'S SO COLD
SHE'S SO COLD
SHE'S SO
COLD COLD COLD
LIKE A TOMBSTONE
SHE'S SO COLD
SHE'S SO COLD
SHE'S SO
COLD COLD COLD
LIKE A ICE-CREAM CONE
SHE'S SO COLD
SHE'S SO COLD
A-WHEN I TOUCH HER
MY HAND JUST FROZE
YEAH
I'M SO HOT FOR HER
I'M SO HOT FOR HER
I'M SO HOT FOR
AND IT'S
FREEZING COLD
PUT YOUR HAND
ON THE HEAT
PUT YOUR HAND
ON THE HEAT
A-COME ON BABY
LET'S GO
SHE'S SO COLD
SHE'S SO COLD COLD
SHE'S SO C-C-C-C-COLD
BUT SHE'S
BEAUTIFUL THOUGH
YEAH SHE'S SO COLD
SHE'S SO COLD
SHE'S SO COLD
I THINK SHE WAS BORN
IN A ARCTIC ZONE
SHE'S SO COLD
SHE'S SO C-C-C-COLD
A-WHEN I TOUCH HER MY
HAND JUST FROZE
SHE'S SO COLD
SHE'S SO
G##DAMN COLD
SHE'S SO
COLD COLD COLD
SHE'S SO COLD
WHO WOULD BELIEVE
YOU WERE
A BEAUTY INDEED
WHEN THE DAYS
GET SHORTER
AND THE
NIGHTS GET LONG
LIGHT FADES
AND THE RAIN COMES
NOBODY WILL KNOW
WHEN YOU'RE OLD
WHEN YOU'RE OLD
NOBODY WILL KNOW
THAT YOU
WAS A BEAUTY
A SWEET
SWEET BEAUTY
A SWEET
SWEET BEAUTY
BUT STONE STONE COLD
YOU'RE SO COLD
YOU'RE SO
COLD COLD COLD
YOU'RE SO COLD
YOU'RE SO COLD
I'M SO HOT FOR YOU
I'M SO HOT FOR YOU
I'M SO HOT FOR YOU
AND YOU'RE SO COLD
I'M THE BURNIN' BUSH
I'M THE BURNIN' FIRE
I'M THE
BLEEDIN' VOLCANO
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 964 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4