Shut Your Eyes

Tác giả: Chưa Biết
Shut your eyes and think of somewhere
Somewhere cold and caked in snow
By the fire we break the quiet
Learn to wear each other well
And when the worrying starts to hurt and the world feels like graves of dirt
Just close your eyes until you can imagine this place, you're our secret space at will
Shut your eyes, and spin the big chair
And you'll feel dizzy, light, and free
And falling gently on the cushion
You can come and sing to me
And when the worrying starts to hurt and the world feels like graves of dirt
Just close your eyes until you can imagine this place, you're our secret space at will
Shut your eyes
Shut your eyes
Shut your eyes
Shut your eyes
Shut your eyes and sing to me
Shut your eyes and sing to me
Shut your eyes and sing to me
Shut your eyes and sing to me
Shut your eyes and sing to me
Shut your eyes and sing to me
Shut your eyes and sing to me
Shut your eyes and sing to me
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 665 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4