Singin' In The Rain

Tác giả: Chưa Biết
I'M SINGIN' IN THE RAIN
JUST SINGIN' IN THE RAIN
WHAT A
GLORIOUS FEELIN'
I'M HAPPY AGAIN
I'M LAUGHIN' AT CLOUDS
SO DARK UP ABOVE
THE SUN'S IN MY HEART
AND I'M READY
FOR LOVE
LET THE STORMY
CLOUDS CHASE
EVERYONE
FROM THE PLACE
COME ON WITH THE RAIN
I'VE A SMILE ON MY FACE
I WALK DOWN THE LANE
WITH A HAPPY REFRAIN
JUST SINGIN'
SINGIN' IN THE RAIN
DANCIN' IN THE RAIN
YA DEE AH DEE AH
DEE AH
I'M HAPPY AGAIN
I'M SINGIN' AND
DANCIN' IN THE RAIN
I'M DANCIN'
AND SINGIN'
IN THE RAIN
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 799 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4