Sleeping Awake

Tác giả: Chưa Biết
REVEAL TO ME THE MYSTERIES
CAN YOU TELL ME WHAT IT MEANS?
EXPLAIN THESE MOTIONS AND METAPHORS
UNLOCK THESE SECRETS IN ME
DESCRIBE THE VISION, THE MEANING IS MISSING
WON'T ANYBODY LISTEN?
DEFINE THE RIDDLES OF MY MIND
NOTHING IS REALLY WHAT IT SEEMS
DREAMING OF ZION
AWAKE
SLEEPING AWAKE
DREAMING OF ZION
AWAKE
CAN'T STOP SLEEPING AWAKE
DO YOU SEE WHAT I SEE?
AND CAN YOU HEAR WHAT I HEAR?
DO YOU FEEL WHAT I FEEL?
CAN'T STOP SLEEPING AWAKE
DO YOU SEE WHAT I SEE?
AND CAN YOU HEAR WHAT I HEAR?
DO YOU FEEL LIKE I FEEL?
CAN'T STOP SLEEPING
CAN YOU SEE IT?
THE WRITING
CAN YOU TELL ME WHAT IT MEANS?
TRANSLATE THE SYMBOLS
ENIGMA
EXPRESSIONS KEEP QUESTIONING ME
THE MESSAGE IS WRITTEN
THE MEANING IS MISSING
WON'T ANYBODY LISTEN?
PROPHECY, INTERPRETATE THE SIGNS
NOTHING IS REALLY WHAT IT SEEMS
DREAMING OF ZION
AWAKE
SLEEPING AWAKE
DREAMING OF ZION
AWAKE
CAN'T STOP SLEEPING AWAKE
DO YOU SEE WHAT I SEE?
AND CAN YOU HEAR WHAT I HEAR?
DO YOU FEEL WHAT I FEEL?
CAN'T STOP SLEEPING AWAKE
DO YOU SEE WHAT I SEE?
AND CAN YOU HEAR WHAT I HEAR?
DO YOU FEEL LIKE I FEEL?
CAN'T STOP SLEEPING AWAKE
DO YOU SEE WHAT I SEE?
CAN YOU HEAR WHAT I HEAR?
AND DO YOU SEE WHAT I SEE?
AND CAN YOU HEAR WHAT I HEAR?
AND DO YOU FEEL LIKE I FEEL?
AND CAN YOU DREAM LIKE I DREAM?
DO YOU SEE WHAT I SEE?
CAN YOU HEAR WHAT I HEAR?
OR DO YOU FEEL LIKE I FEEL?
OR DO YOU DREAM LIKE I DREAM?
ANYBODY SEE ME?
ANYBODY HEAR ME?
ANYBODY FEEL ME?
ANYBODY OUT THERE?
DREAMING OF ZION
AWAKE
SLEEPING AWAKE
DREAMING OF ZION
AWAKE
CAN'T STOP SLEEPING AWAKE
DO YOU SEE WHAT I SEE?
AND CAN YOU HEAR WHAT I HEAR?
DO YOU FEEL WHAT I FEEL?
CAN'T STOP SLEEPING AWAKE
DO YOU SEE WHAT I SEE?
AND CAN YOU HEAR WHAT I HEAR?
DO YOU FEEL LIKE I FEEL?
CAN'T STOP SLEEPING AWAKE
ANYBODY SEE ME?
ANYBODY HEAR ME?
ANYBODY FEEL ME?
ANYBODY OUT THERE?
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 885 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4