Sour Cherry

Tác giả: Chưa Biết
Shout when you wanna get off the ride
Shout when you wanna get off the ride
Shout when you wanna get off the ride 'Cause you crossed my mind, you crossed my mind
Made my blood thump seven-eight-nine
Make my heart beat double time
Now I'm only sour cherry on the fruit stand, right
Am I the only sour cherry on the fruit stand
Shout when you wanna get off the ride
Shout when you wanna get off the ride 'Cause you crossed my mind, it crossed my mind
I'm a penny in a diamond mine
We could be movers,
We could be shakers
If we could just shake somin' outta the blue and get off the ride
I'm the only sour cherry on the fruit stand, right
Am I the only sour cherry on the fruit stand?
If I'm the only sour cherry on the fruit stand, right
Am I the only sour cherry on your fruit stand?
G-g-g-go home, go home it's over
G-g-g-go home it's over
G-g-g-go home, go home it's over over
Go go home it’s over
G-g-g-go home, go home it's over
Go go home it's over
G-g-g-go home, go home it's over over
Go go home it’s over
I'm the only sour cherry on the fruit stand, right
Am I the only sour cherry on the fruit stand?
If I'm the only sour cherry on the fruit stand, right
Am I the only sour cherry on your fruit stand?
G-g-g-go home, go home it's over
G-g-g-go home it's over
G-g-g-go home, go home it's over over
Go go home it’s over
G-g-g-go home, go home it's over
Go go home it's over
G-g-g-go home, go home it's over over
Go go home it’s over
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 907 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4