Spaceman

Tác giả: Chưa Biết
SPACEMAN I ALWAYS WANTED YOU TO GO
INTO SPACE, MAN
INTER- GALACTIC CRIMES
SPACEMAN I ALWAYS WANTED YOU TO GO
INTO SPACE, MAN
INTER- GALACTIC CRIMES
PUNGENT SMELLS
THEY CONSUMATE MY HOME
BEYOND THE BLACK HORIZON
TRYING TO TAKE CONTROL
SEE MY GIRL
SHE SHIVERS IN HER BONES
THE SUN IN ZENITH RISING
TRYING TO TAKE US ALL
THERE'S A FIRE BETWEEN US
SO WHERE IS YOUR GOD
THERE'S A FIRE BETWEEN US
I CAN'T GET OFF THE CAROUSEL
I CAN'T GET OFF THE CAROUSEL
I CAN'T GET OFF THE CAROUSEL
I CAN'T GET OFF THIS WORLD
THE SICKENING TASTE OF MORBID JOKES
IMAGES OF FASCIST BOATS
BEAM ME UP 'CAUSE I CAN'T BREATHE
SPACEMAN
I ALWAYS WANTED YOU TO GO INTO SPACE, MAN
ITS TIME TO TERMINATE THE GREAT WHITE WORLD
MORBID FASCINATIONS
TELEVISION TAKES CONTROL
DECIMATION
DIFFERENT RACES FALL
ELECTRONIC INFORMATION TAMPERS WITH YOUR SOUL
THERE'S A FIRE BETWEEN US
SO WHERE IS YOUR GOD
THERE'S A FIRE BETWEEN US
I CAN'T GET OFF THE CAROUSEL
I CAN'T GET OFF THIS WORLD
THE SICKENING TASTE OF MORBID JOKES
IMAGES OF FASCIST BOATS
BEAM ME UP 'CAUSE I CAN'T BREATHE
SPACEMAN
I ALWAYS WANTED YOU TO GO INTO SPACE, MAN
INTER- GALACTIC CRIMES
SPACEMAN
I ALWAYS WANTED YOU TO GO INTO SPACE, MAN
INTER- GALACTIC CRIMES
SPACEMAN, SPACEMAN, SPACEMAN, SPACEMAN
SPACEMAN, SPACEMAN, SPACEMAN, SPACEMAN
SPACEMAN
SPACEMAN
SPACEMAN
SPACEMAN
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 647 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4