Start Me Up

Tác giả: Chưa Biết
IF YA START ME UP
IF YA START ME UP
I'LL NEVER STOP
IF YA START ME UP
IF YA START ME UP
I'LL NEVER STOP
I'VE BEEN RUNNIN' HOT
YOU GOT ME WRECKIN'
I DON'T BLOW MY TOP
IF YA START ME UP UH
IF YA START ME UP
I'LL NEVER STOP
NEVER STOP
NEVER STOP
I'LL NEVER STOP
YOU MAKE
A GROWN MAN CRY
YOU MAKE
A GROWN MAN CRY
YOU MAKE
A GROWN MAN CRY
SPREAD OUT THE OIL
THE GASOLINE
I WANT A SMOOTH RIDE
IN A MEAN
MEAN MACHINE
START IT UP
IF YA START ME UP
KICK ON THE STARTER
GIVE IT ALL YOU GOT
YOU GOT
YOU GOT
I CAN'T COMPETE
WITH THE RIDERS
IN THE OTHER HEAT
IF YOU ROUGH IT UP
IF YOU LIKE IT
I'LL JUST SLIDE IT UP
SLIDE IT UP
SLIDE IT UP
SLIDE IT UP
DON'T MAKE
A GROWN MAN CRY
DON'T MAKE
A GROWN MAN CRY
DON'T MAKE
A GROWN MAN CRY
MY EYES DILATE
MY LIPS GO GREEN
MY HANDS ARE GREASY
SHE'S A MEAN
MEAN MACHINE
START IT UP
MM START ME UP
NOW BABY
NOW YOU GOT TO
YOU GOT TO NEVER
NEVER NEVER STOP
SLIDE IT UP
WOO
AW REV IT UP
TO START IT UP
START IT UP
START IT
NEVER NEVER NEVER
YOU MAKE
A GROWN MAN CRY
YOU MAKE
A GROWN MAN CRY
YOU MAKE
A GROWN MAN CRY
RIDE LIKE THE WIND
AT DOUBLE SPEED
I'LL TAKE YOU PLACES
THAT YOU'VE
NEVER NEVER SEEN
ONCE YOU START IT UP
LET ME TELL YA
WE WILL NEVER STOP
NEVER STOP
NEVER NEVER
NEVER STOP
START ME UP
NEVER STOP
NEVER STOP
YOU YOU
YOU MAKE
A GROWN MAN CRY
YOU
YOU MAKE
A DEAD MAN COME
YOU YOU
YOU MAKE
A DEAD MAN COME
YEAH
YOU YOU
YOU MAKE
A DEAD MAN COME
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 785 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4