Sweet Sixteen

Tác giả: Chưa Biết
I'LL DO ANYTHING
FOR MY SWEET SIXTEEN,
AND I'LL DO ANYTHING
FOR LITTLE RUN AWAY CHILD
GAVE MY HEART AN ENGAGEMENT RING
SHE TOOK EV'RYTHING
EV'RYTHING I GAVE HER,
OH SWEET SIXTEEN
BUILT A MOON
FOR A ROCKING CHAIR
I NEVER GUESSED IT WOULD
ROCK HER FAR FROM HERE
OH, OH, OH, OH
SOMEONE'S BUILT A CANDY CASTLE
FOR MY SWEET SIXTEEN
SOMEONE'S BUILT A CANDY BRAIN
AND FILLED IT IN
WELL I'LL DO ANYTHING
FOR MY SWEET SIXTEEN
OH I'LL DO ANYTHING
FOR LITTLE RUNAWAY CHILD
WELL, MEMORIES WILL BURN YOU
MEMORIES GROW OLDER AS PEOPLE CAN
THEY JUST GET COLDER
LIKE SWEET SIXTEEN
OH, I SEE IT'S CLEAR
BABY, THAT YOU ARE
ALL THROUGH HERE
OH, OH, OH, OH
SOMEONE'S BUILT A CANDY CASTLE
FOR MY SWEET SIXTEEN,
SOMEONE'S BUILT A CANDY HOUSE
TO HOUSE HER IN
SOMEONE'S BUILT A CANDY CASTLE
FOR MY SWEET SIXTEEN
SOMEONE'S BUILT A CANDY BRAIN
AND FILLED IT IN
AND I DO ANYTHING
FOR MY SWEET SIXTEEN
OH, I DO ANYTHING
FOR LITTLE RUN AWAY GIRL
YEAH, SAD AND LONELY AND BLUE
YEAH, GETTIN' OVER YOU
HOW, HOW DO YOU THINK IT FEELS
YEAH TO GET UP IN THE MORNING, GET OVER YOU
UP IN THE MORNING, GET OVER YOU
WIPE AWAY THE TEARS, GET OVER YOU,
GET OVER, GET OVER
MY SWEET SIXTEEN
OH RUNAWAY CHILD
OH SWEET SIXTEEN
LITTLE RUNAWAY GIRL
GAVE MY HEART AN ENGAGEMENT RING
SHE LEFT EVERYTHING
EVERYTHING I GAVE HER
SWEET SIXTEEN
BUILT A MOON
FOR A ROCKING CHAIR,
NEVER GUESSED IT WOULD
ROCK HER FAR FROM HERE
SOMEONE'S BUILT A CANDY CASTLE
FOR MY SWEET SIXTEEN.
SOMEONE'S BUILT A CANDY HOUSE
TO HOUSE HER IN
SOMEONE'S BUILT A CANDY CASTLE
FOR MY SWEET SIXTEEN
SOMEONE'S BUILT A CANDY HOUSE
TO HOUSE HER IN
AND I'LL DO ANYTHING
FOR MY SWEET SIXTEEN
OH, I'LL DO ANYTHING
FOR LITTLE RUNAWAY CHILD
DO ANYTHING
FOR MY SWEET SIXTEEN
I'LL DO ANYTHING
FOR LITTLE RUNAWAY GIRL
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1069 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4