Take A Picture (Radio Version)

Tác giả: Chưa Biết
AWAKE ON MY AIRPLANE
AWAKE ON MY AIRPLANE
MY SKIN IS BARE
MY SKIN IS THEIRS
AWAKE ON MY AIRPLANE
AWAKE ON MY AIRPLANE
MY SKIN IS BARE
MY SKIN IS THEIRS
I FEEL LIKE A NEWBORN
AND I FEEL
LIKE A NEWBORN
AWAKE ON MY AIRPLANE
AWAKE ON MY AIRPLANE
I FEEL SO REAL
COULD YOU-A
TAKE MY PICTURE 'CAUSE I WON'T
REMEMBER
COULD YOU-A
TAKE MY PICTURE 'CAUSE I WON'T
REMEMBER YEAH
I DON'T BELIEVE IN
I DON'T BELIEVE IN
YOUR SANCTITY
YOUR PRIVACY-A
I DON'T BELIEVE IN
I DON'T BELIEVE IN
SANCTITY
OR HYPOCRISY
COULD EVERYONE
AGREE THAT
NO ONE SHOULD BE
LEFT ALONE
COULD EVERYONE
AGREE THAT
THEY SHOULD NOT BE
LEFT ALONE YEAH
AND I FEEL LIKE
A NEWBORN
AND I FEEL LIKE
A NEWBORN
COULD YOU-A
TAKE MY PICTURE 'CAUSE I WON'T
REMEMBER
COULD YOU-A
TAKE MY PICTURE 'CAUSE I WON'T
REMEMBER YEAH
AH HEY DAD
WHAT DO YOU THINK
ABOUT YOUR SON NOW
AH HEY DAD
WHAT DO YOU THINK
ABOUT YOUR SON NOW
COULD YOU-A
TAKE MY PICTURE 'CAUSE I WON'T
REMEMBER
COULD YOU-A
TAKE MY PICTURE 'CAUSE I WON'T
REMEMBER
COULD YOU-A
TAKE MY PICTURE 'CAUSE I WON'T
REMEMBER
COULD YOU-A
TAKE MY PICTURE 'CAUSE I WON'T
REMEMBER YEAH
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1338 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4