That Will Be The Day

Tác giả: Status Quo
Well that'll be the day when you say goodbye
That'll be the day when you make me cry
You say you're gonna leave
You know it's a lie 'cos that'll be the day when I die
Well you give me all your lovin'
And your turtle dove
And all your hugs and kisses and your money too
Hell you know you love me baby
Still you tell me baby
That some day
I will be blue
Well that'll be the day when you say goodbye
That'll be the day when you make me cry
You say you're gonna leave
You know it's a lie 'cos that'll be the day when I die

Well that'll be the day when you say goodbye
That'll be the day when you make me cry
You say you're gonna leave
You know it's a lie 'cos that'll be the day when I die
When cupid shot his dart
He shot it at your heart
So if we ever part then I leave you
You say and hold me and you tell me boldly
That some day
I will be blue
Well that'll be the day when you say goodbye
That'll be the day when you make me cry
You say you're gonna leave
You know it's a lie 'cos that'll be the day when I die
That'll be the day oh oo
That'll be the day oh oo
That'll be the day oh oo
That'll be the day
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 937 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4