The Closer I Get To You

Tác giả: Chưa Biết
The closer
I get to you
The more you make me seek by giving me all you're got your love has captured me
Over and over again
I try to tell myself that we could never be more than friends
And all the while inside
I knew it was real
The way you make me feel
Lying here next to you
Time just seems to fly
Needing you more and more
Lets give love a try sweeter and sweeter love grows and heaven's and there for those who pulls the tricks at times where the hearts of love define
True love in a special way
The closer
I get to you
The more you make me seek by giving me and you're got your love has captured me
Over and over again
I try to tell myself that we could never be more friends
And all the while inside
I knew it was real
The way you make me feel
The closer
I get to you
The more you make me seek by giving you all I've got your love has captured me
The closer
I get to you
The feeling comes over me holding closer sweet as the gravity
The closer
I get to you
The closer
I get to you
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1102 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4