The Earth, The Sun, The Rain

Tác giả: Chưa Biết
When I was lost,
I could not see
All the beauty and wonder, wrapping around me.
I was alone, dreaming of you
Oh I could not imagine this dream coming true.
So much joy now, in all that I touch
You make me feel everything so much.
I will love you for the earth at my feet.
I will love you for the sun in the sky.
I will love you for the falling rain, oh oh oh oh
I will love you for the heart that could break.
I will love you for the dreams that we share.
I will love you for the falling rain, oh oh oh oh
Face in the wind, tears from my eyes
Baby, where have you been?
But I was, always, waiting for you.
To pull back the door.
To take me by the hand and lead me through.
This whole world was a stranger to me.
Now you have opened my heart to everything.
I will love you for the earth at my feet.
I will love you for the sun in the sky.
I will love you for the falling rain, oh oh oh oh
I will love you for the heart that could break.
I will love you for the dreams that we share.
I will love you for the falling rain, oh oh oh oh

I will love you for the earth at my feet.
I will love you for the sun in the sky.
I will love you for the falling rain, oh oh oh oh
I will love you for the heart that could break.
I will love you for the dreams that we share.
I will love you for the falling rain, oh oh oh oh
I will love you for the earth at my feet.
I will love you for the sun in the sky.
I will love you for the falling rain, oh oh oh oh
I will love you for the heart that could break.
I will love you for the dreams that we share.
I will love you for the falling rain, oh oh oh oh
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 810 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4