The Hindu Times

Tác giả: Chưa Biết
I GET UP
WHEN I'M DOWN
I CAN'T SWIM
BUT MY SOUL WON'T DROWN
I DO BELIEVE
I'VE GOT FLARE
I GOT SPEED
AND I WALK ON AIR
CAUSE GOD GIVE ME A SOUL
IN YOUR ROCK N' ROLL, BABE
COS GOD GIVE ME A SOUL
IN YOUR ROCK N' ROLL, BABE
AND I GET SO HIGH
I JUST CAN'T FEEL IT
AND I GET SO HIGH
I JUST CAN'T FEEL IT
IN AND OUT MY BRAIN
RUNNING THROUGH MY VEINS
CAUSE YOU'RE MY SUNSHINE
YOU'RE MY RAIN
THERES A LIGHT
THAT SHINES ON
SHINES ON ME
AND IT KEEPS ME WARM
GAVE ME PEACE
I MUST SAY
I CANT SLEEP
CAUSE THE WORLD WONT WAIT
CAUSE GOD GIVE ME A SOUL
IN YOUR ROCK N' ROLL, BABE
COS GOD GIVE ME A SOUL
IN YOUR ROCK N' ROLL, BABE
AND I GET SO HIGH
I JUST CAN'T FEEL IT
AND I GET SO HIGH
I JUST CAN'T FEEL IT
IN AND OUT MY BRAIN
RUNNING THROUGH MY VEINS
COS YOU'RE MY SUNSHINE
YOU'RE MY RAIN
AND I GET SO HIGH
I JUST CAN'T FEEL IT
AND I GET SO HIGH
I JUST CAN'T FEEL IT
AND I GET SO HIGH
I JUST CAN'T FEEL IT
AND I GET SO HIGH
I JUST CAN'T FEEL IT
IN AND OUT MY BRAIN
RUNNING THROUGH MY VEINS
CAUSE YOU'RE MY SUNSHINE
YOU'RE MY RAIN
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 974 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4