The One I Gave My Heart To

Tác giả: Chưa Biết
HOW COULD THE
ONE I GAVE MY HEART TO
BREAK MY HEART SO BAD
HOW COULD THE ONE
WHO MADE ME HAPPY
MAKE ME FEEL SO SAD UH
WON'T SOMEBODY
TELL ME
SO I CAN UNDERSTAND
IF YOU LOVE ME
HOW COULD YOU
HURT THIS HEART OF MINE
TELL ME YEAH HEY YEAH
HOW COULD YOU
BE SO COLD TO ME
WHEN I GAVE YOU
EVERYTHING
ALL MY LOVE
ALL I HAD INSIDE
HOW COULD YOU
JUST WALK OUT
THE DOOR
HOW COULD YOU NOT
LOVE ME ANYMORE
I THOUGHT
WE HAD FOREVER
I CAN'T UNDERSTAND
HOW COULD THE ONE
I SHARED
MY DREAMS WITH
TAKE MY DREAM
FROM ME
HOW COULD THE LOVE
THAT BROUGHT
SUCH PLEASURE
BRING SUCH MISERY
WON'T SOMEBODY
TELL ME
SOMEBODY
TELL ME PLEASE
IF YOU LOVE ME
HOW COULD YOU
DO THAT TO ME
TELL ME
WOH OH OH HEY HEY
HEY HEY
OOH OOH OOH OOH OOH
YEAH YEAH
HOW COULD YOU
JUST WALK
OUT THE DOOR
HOW COULD YOU NOT
LOVE ME ANYMORE
I THOUGHT
WE HAD FOREVER
CAN'T UNDERSTAND
NO I CAN'T UNDERSTAND
OH OH OOH
OOH OOH
BREAK MY HEART OH
MADE ME SO HAPPY
OH OH HEY YEAH
WON'T YOU TELL ME OOH
SO I CAN UNDERSTAND
HOW COULD YOU
HURT ME
YEAH YEAH
THROW MY WORLD AWAY
YOU SAID YOU LOVED ME
BUT YOU DIDN'T LOVE ME
OH OH OOH OH
YEAH YOU DID
YOU TOLD ME LIES
OH OH YEAH
HOW COULD THE ONE
I GAVE MY HEART TO
BREAK MY HEART SO BAD
TELL ME
OOH OOH OOH
TELL ME
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 956 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4