The Trick To Life

Tác giả: Chưa Biết
Everything you love turns to dust,
You'd make more of it but you felt rushed,
By all that's periphary,
You held tight, but on the contrary,
The trick to life is not to get too attached to it,
The trick to life is not to get too attached to it,
You'd kill for answers but learn to live with,
Questions, Who what why how and if,
I'll sit back detached tear our your hair,
Oh but on the contrary...
The trick to life is not to get too attached to it,
The trick to life is not to get too attached to it,
Everyone you love turns to dust,
You'd jump off the edge but you felt pushed,
By all that's unnecessary,
You tread but you're off on the wrong foot,
The trick to life is not to get too attached to it,
The trick to life is not to get too attached to it,
The trick to life is not to get too attached to it,
Don't get attached to, attached to life,
Don't get attached to, attached to life,
Don't get ah
Don't get ah attached to life,
Don't get attached to,
Don't get ah attached to life,
The trick to life is not to get too attached to it,
The trick to life is not to get too attached to it,
Don't look your life passed you by,
Cos you're too attached to it,
Don't look your life passed you by,
Cos you're too attached to it
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 806 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4