Think Of You

Tác giả: Chưa Biết
Thinkin' of you
I'm thinkin' of you
All I can do is just think about you
Thinkin' of you
I'm thinkin' of you
Whenever I'm blue
I am thinkin' of you
No matter how I try
I don't find a reason why
Believe me it's no lie
I always have you on my mind
No matter what I see guess where I wanna be
Love is the answer I will find
Thinkin' of you
I'm thinkin' of you
All I can do is just think about you
Thinkin' of you
I'm thinkin' of you
Whenever I'm blue
I am thinkin' of you
No matter where I go
This is the only show
I'd like to be your girl
Come on and take my heart
No matter where you are
Baby I can't be far
Cause I'll be with you all the time
Thinking of you
Think about you all the time
This feelin' deep inside
When you're right by my side
I'll always be with you
Believe me this is true
Whenever we apart
You're deep with in my heart
Cause you'll be with me all the time
Thinkin' of you
I'm thinkin' of you
All I can do is just think about you
Thinkin' of you
I'm thinkin' of you
Whenever I'm blue
I am thinkin' of you
No matter where I go
This is the only show
I'd like to be your boy
Come on and take my heart
No matter where you are
Baby I can't be far
Cause I'll be with you all the time the time
Thinkin' of you
I'm thinkin' of you
All I can do is just think about you
Thinkin' of you
I'm thinkin' of you
Whenever I'm blue
I am thinkin' of you
Thinkin' of you
I'm thinkin' of you
Whenever I'm blue
I am thinkin' of you
Thinkin' of you
I'm thinkin' of you
Whenever I'm blue
I'am thinkin' of you
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 2585 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4