When The Going Gets Tough

Tác giả: Chưa Biết
I've got something to tell you
I've got something to say
I'm gonna put this dream in motion
Gonna let nothing stand in my way
When the going gets tough the tough gets going
I'm gonna get myself across the river
It's the price
I'm willing to pay
I'm gonna make you stand and deliver
Giving me love in the old fashioned way (Darling)
I'll climb any mountain (Darling)
I'll do anything
Ooo can I touch you and do the things that lovers do
Ooo gonna hold you
I've got to get it through to you
When the going gets tough
When the going gets rough
Yeah, yeah, yeah, yeah

I'm gonna buy me a one way ticket
Nothing's gonna hold me back
Your love's like a slow train coming
I feel it coming down the track (Darling)
I'll climb any mountain (Darling)
I'll do anything
Ooo can I touch you and do the things that lovers do
Ooo gonna hold you
I've got to get it through to you
When the going gets tough
When the going gets rough
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
(Darling)
I'll climb any mountain (Darling)
I'll do anything (Darling)
I'll reach for the heavens (Darling)
With you loving me
Oooo can I touch you, can I touch you
And do the things that lovers do
Oooo gonna hold you
I've gotta get it through to you
When the going gets tough
When the going gets rough
When the going gets tough
When the going gets rough
Yea yea yea yea yea
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 663 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4